ติดต่อเรา

37/13  ซ.เลียบคลองประปา ถ.แจ้งวัฒนะ

คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

02-9808915 / 089-9609951 (จองห้องพัก 24 ชม.)