ห้องพัก 1 ห้องนอน (1 Bedroom)

ที่สุดแห่งความลงตัว ด้วยพื้นที่ขนาด 35 ตารางเมตร ที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องนั่งเล่นพร้อมชุดครัว(ขนาดเล็ก) ให้ท่านรู้สึกสะดวกสบาย เป็นส่วนตัวเหมือนอยู่ไม่ห่างจากบ้าน จะมาเป็นคู่ มากับเพื่อน หรือมาเป็นครอบครัว ห้องของเราก็สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้เป็นอย่างดี

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่สุดแห่งความลงตัว ด้วยพื้นที่ขนาด 35 ตารางเมตร ที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องนั่งเล่นพร้อมชุดครัว(ขนาดเล็ก) ให้ท่านรู้สึกสะดวกสบาย เป็นส่วนตัวเหมือนอยู่ไม่ห่างจากบ้าน จะมาเป็นคู่ มากับเพื่อน หรือมาเป็นครอบครัว ห้องของเราก็สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้เป็นอย่างดี

ราคาห้องรวม

ที่สุดแห่งความลงตัว ด้วยพื้นที่ขนาด 35 ตารางเมตร ที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องนั่งเล่นพร้อมชุดครัว(ขนาดเล็ก) ให้ท่านรู้สึกสะดวกสบาย เป็นส่วนตัวเหมือนอยู่ไม่ห่างจากบ้าน จะมาเป็นคู่ มากับเพื่อน หรือมาเป็นครอบครัว ห้องของเราก็สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้เป็นอย่างดี