ติดต่อเรา

37/13  ซ.เลียบคลองประปา ถ.แจ้งวัฒนะ

คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

02-9808915 / 089-9609951 (จองห้องพัก)

If you have any difficulty speaking English with our staff at night shift(or any time), Please ask for Manager (Willie).

Message